Geüpdatet: 14 november 2020

Disclaimer

5daysON besteedt voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website.
Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.
Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan 5daysON niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade.
Dit geldt ook voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.
Het gebruik van de op deze site geboden informatie en/of diensten is geheel voor eigen risico; de gebruiker kan hier geen rechten aan ontlenen.
5daysON tracht rechthebbenden te achterhalen. Mochten auteurs, uitgevers of derden menen dat er ten onterechte teksten, beelden of ander materiaal is gepubliceerd waar zij de rechten op hebben dan worden ze verzocht contact op te nemen met 5daysON.