2 Minutes| Management

Circa 50% van de medewerkers in het MKB ontwikkelt zich niet of nauwelijks zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit is voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de reden om een subsidie te verstrekken aan MKB-ondernemers die aan de slag gaan met het stimuleren van leren en ontwikkelen in hun organisatie

Lees verder wat de SLIM-regeling voor jou kan betekenen!

Zou jij meer tijd en rust willen om na te denken over de toekomst van jouw bedrijf of afdeling? En kom je hier nu onvoldoende aan toe? Dan helpt deze training jou om vaker strategisch te denken.

Aan welke activiteiten moet ik denken?

De SLIM-regeling richt zich op de volgende vier hoofdthema's:
 • een doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
 • het begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen;
 • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding.

Welke kosten kunnen door de subsidie worden vergoed?

De subsidie kan worden ingezet voor externe kosten zoals de inzet van adviseurs of het aanschaffen van leermiddelen, maar ook interne uren van medewerkers of directieleden zijn subsidiabel indien zij zich inzetten voor één van de activiteiten zoals hierboven beschreven.

Voorbeelden van subsidiabele projecten:

De volgende activiteiten kunnen subsidiabel zijn:
 • Uitvoeren van een organisatiedoorlichting / nulmeting
 • Voorbereiden en voeren van ontwikkelingsgesprekken
 • Opzetten van een eigen 'Academy' of bedrijfsschool
 • Begeleiden en coachen van medewerkers (bijv. bij het geven van trainingen)
 • Opstellen van een ontwikkelingsplan voor bedrijf en medewerkers
 • Opzetten samenwerking met opleidingscentra, trainers of collega-bedrijven
 • Verbeteren of opzetten organisatiestructuur
 • Vernieuwen van functieprofielen
 • Verkrijgen van loopbaanadviezen voor medewerkers