Plannen en organiseren

Circa 50% van de medewerkers in het MKB ontwikkelt zich nauwelijks terwijl het merendeel van de MKB organisaties dit wel wenselijk vindt. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar hoe kun je training en ontwikkeling van je medewerkers het beste vorm geven? Met een eigen academy kun je een opleidingsprogramma op maat maken. En dat is ook voor een kleiner bedrijf prima (zelf) te doen!

Met de volgende 5 tips helpen we je op weg naar jouw eigen academy.

Start met strategie!

Hoe ziet de toekomst er uit binnen jouw branche of bedrijf? In hoeverre speelt digitalisering of duurzaamheid een rol en welke kennis moeten we verder ontwikkelen? Door je te verplaatsen in je bedrijf over 10 jaar kun je een inschatting maken hoe jouw bedrijf en de omgeving er dan uitzien. Zo krijg je een eerste goede indruk van de kennis en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn. Lees websites, boeken en brancherapporten, raadpleeg specialisten van de bank of accountantskantoren en organiseer eens een brainstorm met je medewerkers over de toekomst.
Naast toekomstige ontwikkelingen is het ook belangrijk om te benoemen welke kernwaarden van je bedrijf je wilt laten terugkomen bij medewerkers. Start met een duidelijk beeld van wat de medewerkers idealiter als waarde uitdragen aan klanten of aan collega's om concurrentievoordeel te blijven behouden.
Stel je hebt als kernwaarden "gastvrij, innovatief en oplossend", hoe ziet dit er dan uit in de verschillende functies? Beschrijf dit eerst op hoofdlijnen.

Breng noodzakelijke en geplande trainingen in kaart

Breng in kaart welke opleidingen, certificeringen en trainingen verplicht zijn en op welke termijn collega's deze moeten volgen om te voldoen aan de normen. Doe hetzelfde met de gewenste opleiding zoals updates en kennis van software, wetgeving en cybersecurity.
Denk hierbij aan verplichte certificeringen die periodiek verlopen zoals VCA (installateurs), code 95 (chauffeurs) of PE (permanente educatie bij accountants en advocaten) maar ook aan de jaarlijkse updates van bijvoorbeeld het ERP-systeem of de financiële software. Daarnaast kan veranderende wetgeving zoals de AVG (privacy) of fiscale wetgeving een jaarlijkse update gewenst maken.

Bepaal de gewenste ontwikkeling per functie

Om prioriteiten te stellen in de ontwikkeling kun je starten met het achterhalen van de ontwikkelwensen van medewerkers en managers. Dit kun je doen tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken. Daarnaast is het zinvol om managers of groepen medewerkers te bevragen welke knelpunten zij ervaren.

Stel de prioriteiten in ontwikkeling

Maak op basis van alle ontwikkelwensen een prioriteitstelling waarbij je rekening houdt met:
  • Beschikbare tijd: plan niet teveel trainingen in een zelfde periode in.
  • Iedereen aan de beurt: zorg dat iedereen een vorm van training volgt in een bepaalde periode.
  • Goede opvolging: zorg voor een goede herhaling om de training effectief te maken. Of dit nu in de vorm van terugkomdagen is of door de stof met collega's nog een keer door te spreken en toe te passen op een team.

Bepaal de juiste vorm

Voor ontwikkeling zijn legio vormen denkbaar. Denk goed na hoe diepgaand je de stof wilt behandelen en wat de beste vorm is voor een training.
Zo lenen vaardigheidstrainingen zoals "feedback geven" of "timemanagement" zich uitstekend voor 1 of 2 sessies met training in de praktijk terwijl een cursus Engels soms wel een jaar nodig heeft voor het ontwikkelen van een gewenst niveau.
Let op: het opzetten van een eigen academy valt sinds 2020 onder de SLIM-regeling. Met deze regeling kan je tot 80% van de kosten (intern en extern) gesubsidieerd krijgen. Neem contact met ons op!